Rehabilitacja w domu po udarze

W przypadku udaru część mózgu nagle przestaje być zaopatrywana w krew, a tym samym w tlen. Oznacza to, że komórki nerwowe mogą umrzeć już po kilku minutach. Czas to mózg: im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym mniej szkód wyrządzi się mózgowi.

Formy i konsekwencje udaru mogą się znacznie różnić w zależności od osoby. To, które uszkodzenie jest obecne, ma decydujący wpływ na lokalizację i rozmiar zaburzenia czynnościowego w mózgu. Oprócz hemiplegii mogą wystąpić zaburzenia równowagi, języka, widzenia, percepcji przestrzennej, myślenia, ale także wstrzemięźliwości czy połykania.

W każdym przypadku wymagana jest natychmiastowa profesjonalna opieka. Im wcześniej zostanie wyleczony ostry udar i zostaną podjęte działania rehabilitacyjne, tym mniejsze efekty. Oferuje to Fizjoarena Warszawa.

Natychmiastowe działanie w przypadku udaru i jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii jest konieczne, aby zmniejszyć szkody zdrowotne i poprawić skuteczność rehabilitacji.

Rehabilitacja jako leczenie uzupełniające po udarze:

Po pobycie w szpitalu bardzo ważna jest kontynuacja opieki w warunkach ambulatoryjnych lub w domu. W tym celu należy poinformować wszystkich, którzy nadal opiekują się pacjentem, lekarza rodzinnego, terapeutów zapewniających dalszą opiekę, zespół pielęgniarski i krewnych o dotychczasowym procesie i koniecznych zmianach jak https://fizjoarena.pl/lokiec-golfisty/. Rehabilitacja w domu ma tę zaletę, że pacjenci mogą sprawdzić w środowisku domowym, czy trening z terapeutą dobrze przygotowuje ich do codziennych czynności.

Rehabilitacja po udarze jest zawsze indywidualna, ponieważ ostatecznie nie ma dwóch takich samych udarów. Podstawowym celem każdego środka rehabilitacyjnego jest odzyskanie przez pacjenta po udarze możliwie największej niezależności. Stosuje się fizjoterapię, terapię sportową i terapię zajęciową.

Międzybranżowe (specjaliści, pielęgniarki, fizjoterapia, terapia zajęciowa, logopeda, pracownicy socjalni, sami chorzy i ich bliscy) – podejście resocjalizacyjne przy ścisłej współpracy zapewnia optymalną ocenę i rehabilitację pacjenta.