Kto musi płacić składki do ZUSu?

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Składki te obejmują:

  • ubezpieczenie emerytalne
  • ubezpieczenie rentowe
  • ubezpieczenie chorobowe
  • ubezpieczenie wypadkowe

Szukasz danych kontaktowych – zobacz ZUS Warszawa.

Przedsiębiorcy mogą opłacać składki w formie pełnych lub odprowadzać je w formie składek preferencyjnych. Wysokość składek zależy od rodzaju prowadzonej działalności, formy opodatkowania i wybranego sposobu opłacania składek.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę również są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Składki te są odprowadzane przez pracodawcę, a ich wysokość jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia pracownika.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, nie są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. W takim przypadku osoby te mogą korzystać z ubezpieczeń społecznych, jeśli są one objęte ubezpieczeniem w ramach innych tytułów, np. jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej lub jako emeryci lub renciści.