KOMUNIKAT PRASOWY

W sobotę 27.04.2019 roku nad ranem otrzymaliśmy zawiadomienie. Osoba poinformowała nas, że weszła w posiadanie danych osobowych poprzez uzyskanie dostępu do pliku technicznego loterii " PIT w Gdańsku. Się opłaca".

Naruszenie Bezpieczeństwa Danych

Ślady informatyczne popełnionego naruszenia danych osobowych zostały zabezpieczone. Administrator zmienił konfigurację strony internetowej. Wprowadzono kolejny poziom zabezpieczeń. Naruszenie dotyczy rejestracji przeprowadzonych do 27.04.2019 do godziny 03.00.

Losowanie się odbędzie

Losowanie nagród odbędzie się 9 maja 2019 roku. System informatyczny był zabezpieczony, dlatego jakakolwiek zmiana w pliku ze zgłoszeniami nie była możliwa. Wszystkie upoważnione osoby wezmą udział w losowaniu nagród. Przyjmowanie zgłoszeń trwa. Gromadzenie danych jest bezpieczne.

Zawiadomienia urzędów

Zgodnie z zebranym materiałem Administrator przekazał odpowiednie zawiadomienia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz organów ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Zawiadomienie uczestników

W dniu 30.04.2019 roku uczestnicy, którzy zarejestrowali się w loterii przed 27.04.2019 zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji i ostrzeżeni przed ewentualnymi konsekwencjami wykorzystania tych danych. Kontakt dla mediów nr telefonu 516 031 800.W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, ZACHĘCAMY DO KONTAKTU


info@pitwgdansku.plW sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pitwgdansku.pl lub pisząc na adres: Playprint Polska Sp. z o.o; ul. Stroma 5/1 87-100 Toruń z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".