Jak odzyskać dług od osoby fizycznej – sposoby na zwrot pieniędzy od dłużnika

Windykacja należności od osób fizycznych nie jest łatwym zadaniem. Jak w sposób legalny zwrócić pieniądze od dłużnika, jaka jest procedura windykacyjna, co zrobić, gdy dłużnik jest w stanie upadłości, a także czy można zwrócić dług wystawiony bez pokwitowania .

Jak zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy

Windykacja to procedura zwrotu środków w przypadku, gdy dłużnik odmawia ich dobrowolnego przekazania. Zgodnie z ustawą „O ochronie praw jednostek w realizacji działań o zwrot zaległych długów” istnieje kilka sposobów wpływania na pozbawionego skrupułów dłużnika – negocjacje i składanie roszczeń, odwołanie do firm windykacyjnych i sądu. Jednocześnie osoba fizyczna może odebrać dług w sądzie, jeśli jego kwota jest nie mniejsza niż 10 tysięcy rubli i jest pokwitowanie . J
Bez procesu i dochodzenia: jak można odpisać pieniądze dłużnika z karty

Windykację można przeprowadzić na różne sposoby:

—przedprocesowy;
—sądowy;
—pozasądowe.

Windykacja na podstawie umowy kredytowej

Umowa pożyczki między osobami fizycznymi to umowa między dwiema stronami, że jedna z nich przekazuje, a druga przyjmuje gotówkę lub inne aktywa do tymczasowego użytku przez określony czas. W przypadku opóźnienia wynikającego z umowy pożyczki można skorzystać z ochrony sądowej naruszonych interesów, ponieważ z mocy prawa pożyczkobiorca jest zobowiązany do terminowego zwrotu pieniędzy. Musisz wystąpić do sądu w miejscu zamieszkania pozwanego. Sporządzając wniosek do sądu, pożyczkodawca zobowiązany jest uzasadnić każde ze swoich oświadczeń dokumentami. Jeśli wszystkie dokumenty zostaną sporządzone poprawnie, zwrot długu jest całkiem możliwy.

Windykacja za pokwitowaniem

Windykacja należności za pobraniem, która z punktu widzenia prawa jest umową pożyczki, również odbywa się na drodze sądowej. Na etapie przedsądowym pożyczkodawca może wysłać do dłużnika pismo z żądaniem zwrotu kwoty długu. W piśmie można również określić pobór odsetek oraz obowiązek zwrotu kosztów prawnych przez kredytobiorcę w przypadku skierowania sprawy do sądu. Jeśli dług nie zostanie zwrócony na etapie postępowania przygotowawczego, musisz udać się do sądu. Do procesu lepiej zatrudnić prawnika, aby uniknąć błędów, które mogłyby wpłynąć na wynik sprawy.
Jak odebrać dług bez paragonu
Zwrot długu bez paragonu jest dość trudny, ale możesz wypróbować kilka opcji. Najpierw skontaktuj się z policją z dostępnymi dowodami. Może to być wyciąg bankowy dotyczący przelewu środków, zrzuty ekranu korespondencji z pożyczkobiorcą. Siły bezpieczeństwa są zobowiązane do przyjęcia wniosku i przeprowadzenia kontroli. Dłużnik zostanie wezwany na policję w celu złożenia wyjaśnień. Sądząc z praktyki, w tym przypadku najprawdopodobniej sprawa nie zostanie wszczęta, ale jeśli dłużnik przyznał się do winy, można to wykorzystać w sądzie. Szukając specjalisty warto sprawdzić na stronie http://bazy.ovh/.

Po drugie, musisz wystąpić do sądu o odzyskanie długu. Wcześniej lepiej napisać wezwanie do dłużnika. Nawet jeśli umowa pożyczki została sporządzona ustnie, należy dołączyć wszelkie dowody zawarcia transakcji. Tutaj mogą pojawić się trudności. Na przykład konieczne będzie udowodnienie, że korespondencja była prowadzona między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, co bywa czasem utrudnione w przypadku używania kont z pseudonimami.

Odzyskiwanie przez komorników

W przypadku pozytywnego orzeczenia sądu o zwrocie długu , egzekucja zostanie skierowana do Federalnej Służby Komorniczej której pracownicy prześlą wezwanie do dłużnika. Możesz również skontaktować się z  w miejscu zamieszkania pożyczkobiorcy i ogłosić postępowanie egzekucyjne (IP). Aby to zrobić, musisz znaleźć miejsce pracy dłużnika i bank, z którego korzysta. Usługa otworzy indywidualnego przedsiębiorcę za trzy dni, po czym może przystąpić do przymusowego wycofania środków – aresztowania kont, spisu mienia itp. Należności mogą być ściągnięte w ciągu trzech lat od przedstawienia tytułu egzekucyjnego wydanego przez sąd.

Rajd komorniczy w celu sprawdzenia stanu majątkowego dłużników
Kontakt z kolekcjonerami
Zgodnie z ustawą „O działalności mikrofinansowej i organizacjach mikrofinansowych” pożyczkodawca może korzystać z usług inkasentów z państwowego rejestru prowadzonego przez http://komornikbobek.pl/. Tylko oni mają prawo do prowadzenia windykacji. Również, zgodnie z prawem, sprzedaż długów jest dostępna dla każdego pożyczkodawcy, jeśli posiada prawidłowo sporządzoną umowę potwierdzającą fakt pożyczenia pieniędzy.

Windykacja z pomocą prawników

Prawnicy świadczą usługi w zakresie windykacji należności od osób fizycznych, udzielając porad, pomagając w przedsądowym załatwieniu sporu. Można się z nimi skontaktować w celu uzyskania właściwej dokumentacji i złożenia wniosku . Z reguły specjalista świadczy pełen zakres usług niezbędnych do faktycznej windykacji należności. Obejmuje również:
—zebranie bazy dowodowej;
—rozwój sytuacji prawnej;
—negocjowanie spłaty zadłużenia;
—reprezentacja w sądzie itp.